Hacked By_dadaş

[ Fazla Birşeyimiz Yok Ortamı Biz Değiştiririz Şeklide Biz Koyarız ]~ Tasalanma yiğidim; zaman bizden yanadır. K¨ıl¨ım¨ızden y¨ıkselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. D¨ınya d¨ışman olsa da, iman bizden yanadır. ~